همکاری با ما

قابل توجه متقاضیان همکاری باگروه رسانه ای سما:

  • گروه رسانه ای سما بر اساس نیاز بخش های محتوایی و اجرایی ،  نیروهای شایسته را بکارگیری می نماید و رزومه‌هایی که از طریق ایمیل سازمانی info@samanews.online تکمیل و دریافت گردد بررسی می‌شود.
  • بعد از بررسی رزومه‌ها، از افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند، برای مصاحبه دعوت  بعمل خواهد آمد.
  • تقاضای همکاری صرفا با ارسال رزومه از طریق ایمیل سازمانی گروه  انجام خواهد شد.
  • پس از بررسی رزومه‌ها، از متقاضیانی که دارای شرایط احراز شغل مورد نیاز باشند از سوی مدیریت منابع انسانی وپشتیبانی برای انجام مصاحبه بصورت تماس تلفنی دعوت خواهد شد.
  • ارسال رزومه برای گروه رسانه ای سما هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی نماید.
  • مطالب مندرج در سایر وب‌سایت‌ها و نشریات کاریابی و استخدامی به هیچ وجه مورد تایید گروه رسانه ای سما نیست.
  • گروه رسانه ای سما با متقاضیان از طریق پیامک یا ایمیل تماس نمی گیرد. لطفا به این گونه تماس ها پاسخ ندهید.
دکمه بازگشت به بالا