یادداشت

اهمیت روانشناسی در تجارت

مهری سهراب زاده، کارشناس ارشد روانشناسی:

روانشناسی در معاملات یکی از ارکان موفقیت در بازارهای مالی است، همانطور که مدیریت پول و استراتژی معاملاتی نیز وجود دارد. روانشناسی در تجارت همه چیز در مورد مدیریت احساسات معامله گر اسـت، این مـورد یکـی از دلایـل اصلـی زیـان در معـاملات است. تجـارت احساسات را تشـدید می کند و ماهیت واقعـی آنهـا را آشکار می کند.

خطرات روانی برای معامله گر بسیـار زیاد است و مهـم است که در معاملات خود از آنها آگاه باشد. باید یاد گرفت فریب سود، ترس از دست دادن، نا امیدی، عصبانیت، استرس، سرخوشی، اعتیاد و غیره را مدیریت کرد.

اگر این احساساست مدیریت نشوند تجـارت، شما را تحـت سلطـه خـود در مـی آورد و تصمیمـات شمـا غیـر منطقـی می شـود، این امـر به ناچـار منجـر به از دست دادن سرمایـه از طریـق استفـاده نـادرست از اهرم می شود. ارزیـابی نقـاط قوت و ضعـف، خـود کلیـد تسلـط بـر استـراتژی هایی است که بـرای شخص شمـا منـاسب خواهند بود. معامله گران اغلب تحت تاثیر احساسات، تعصبات و ویژگی هـای شخصیتـی خود قـرار می گیرنـد.

هنگامی که نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کنند می توانند یک استراتژی معاملاتی را که توسط جنبه های مثبتشان تقویت می شود ایجاد کنند. روانشنـاسی تجارت یک عامل جدی است و تأثیر زیـادی بر کارایی معـاملات و استـراتژی ها دارد. علیرغـم یک بـاور رایـج و غلط بهتـرین معاملـه گران کسـانی نیستند که همه کتـاب ها و اندیکاتورهـا را مطالعـه کرده باشند، موفقیت آنها نه فقط در گروی تجربه بلکه در گروی کنترل احساسات است.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا