یادداشت

100 نکته حقـوق تجـارت(قسمت سوم)

سعید ره انجام، دانشجوی دکتری حقوق و مدرس دانشگاه:

در نشریه‌های شماره قبل به 40 نکته از 100 نکته حقوق تجـارت پرداختیم و اینک ادامه نکات:

41-انتقال دارایی شرکت به مدیران تصفیه و ارقاب طبقه اول و دوم تا درجـه چهار به هـر صورت بـاطل و بـلااثر است و جـرم محسوب می‌شود.

42-در شرکت‌های با مسئولیت محدود قیمت‌گذاری (تقویم) آورده غیـرنقد با توافق همه شرکا به عمل می‌آید و منوط به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری نیست.

43-مادام که امر تصفیه خاتمه نیافته است، مدیران تصفیـه باید همه ساله مجمـع عمومی عـادی صاحبـان سهام شرکت را با رعـایت شرایط و تشریفاتی که در قانون  و  اساسنـامه پیش بینی شده است دعوت کرده صورت دارایی منقول و غیرمنقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمـه گزارشی حـاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده اند به مجمع عمومی مذکور تسلیم کنند و طرح دعوا علیه شرکت منحلـه که تصفیه آن خاتمـه نیافته به ظرفیت مدیران تصفیه امکان پذیر است.

44-قیمت آورده‌هـای غیرنقـد در شرکت‌های با مسئولیت محدود حتماً باید در شرکت نـامه قید شود، در غیر این صورت شرکت بـاطل و بلااثر است. در هیـچ شرکت تجاری غیر از شرکت با مسئولیت محدود قید قیمت آورده‌ غیرنقد در شرکت نامه الزامی نیست.

45-چنـانچه برای آورده غیـرنقد شرکـت با مسئولیت محدود، ارزشی بیش از قیمت واقعی آن تعیین گردد شرکایی که در این قیمت‌گذاری شرکت کردند به مجـازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.

46-استثنائات مسئولیت شرکا در میزان مسئولیتشان :

* چنانچه عبارت با مسئولیت محدود در اسم شرکت قید  نشود مسئولیت شرکا در مقابل بستانکاران تضامنی و نامحدود خواهد بود و شرکت در حکم شرکت تضامنی است ولی از سایر جهات مثل مدیریت، بازرسی، نحوه‌ی تصمیم‌گیری شرکا تقسیم سود و انحلال و تصفیه تابع مقررات حاکم بر شرکت‌های با مسئولیت محدود است.

* چنانچه نام یکی از شرکا در اسم شرکت  قید شده باشد، آن شریک درحکم شریک ضامن بوده و مسئولیت تضامنی دارد. به عبارت دیگر شریکی که نام او در کنار اسم شرکت قید شده در حکم شریک ضامن است.به عبارت دیگر چنانچه نام یکی از شرکای شرکت با مسئولیت محدود در کنار اسم شرکت قید شده باشد این شرکت از حیث مسئولیت شرکا در مقابل بستانکاران در حکم شرکت مختلط غیرسهامی است ولی از سایر جهات تابع مقررات حاکم بر شرکت‌های با مسئولیت محدود است.

* زمانیکه تمام سرمایه نقدی شرکت تأدیه نشده باشد،  شرکت باطل است و شرکا مسئولیت تضامنی دارند.

• زمانیکه سهم الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم نشده باشد شرکت باطل است و شرکا مسئولیت تضامنی دارند.

47-سهم الشرکه به صورت اوراق تجاری قابل انتقال در نمی آید و قابل انتقال نمی باشد مگر با رضایت  اکثریت عددی شرکا که حداقل سه چهارم سرمایه  متعلق به آنها است + باید به موجب سند رسمی باشد. ( انتقال سهم الشرکه در این شرکت عقدی تشریفاتی محسوب می شود)

48-در شرکت‌های با مسئولیت محدود لازم نیست مدیـر یا مدیران شـرکت شریک شـرکت باشند برخلاف شرکت‌های سهامی عام و خاص و تعاونی و مختلط سهامی و غیرسهامی که مدیران آنها حتماً باید شریک شرکت باشند.

49-اتخاذ تصمیم در شرکت با مسئولیت محدود : در شرکت‌های با مسئولیت محدود برای تصمیم‌گیری در امور شرکت توسط شرکا تشکیل مجمع عمومی الزامی نیست، مگر اینکه تعداد شرکای این شرکت بیش از 12 شریک ( حداقل 13 شریک ) باشد که در این صورت باید در هر سال حداقل یک مرتبه مجمع عمومی تشکیل دهند.

50-تصمیمات امور جاری در شرکت با اکثریت حداقل نصف سرمایه  اتخاذ می شود و در مرتبه دوم با اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود، مگر اساسنامه اکثریت بیشتری در نظر گرفته شود به عبارت دیگر در شور دوم تصمیم‌گیری با اکثریت مطلق عددی به عمل می‌آید.

51-این تصمیمات عبارتند از : انتخاب مدیران؛ عزل مدیران در صورتی که مدیر در اساسنامه انتخاب نشده باشد؛ انتخاب بازرس یا بازرسان؛ عزل بازرس یا بازرسان در صورتی که در اساسنامه قید نشده باشد؛ تعیین اشخاصی غیر از مدیران شرکت به عنوان متصدی یا مدیر تصفیه شرکت؛ تصمیم‌گیری در خصوص اعطای حق سازش یا ارجاع دعاوی شرکت در حال تصفیه به مدیر یا مدیران تصفیه.

52-تصمیمات راجع به تغییرات اساسنامه و انتقال سهم الشرکه با اکثریت عددی شرکا که حداقل سه چهارم سرمایه  (سه ربع= 75% ) را دارا باشند اتخاذ می شود. به عبارت دیگرتصمیم‌گیری در خصوص تغییر اساسنامه شرکت و انتقال سهم‌الشرکه توسط یکی از شرکا به شخص دیگر باید با موافقت دارندگان لااقل سه‌چهارم سرمایه شرکت که از نظر عددی در اکثریت مطلق (نصف + 1) هستند به عمل آید.

53-هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا ان بیش از 12 نفر باشد باید هیأت نظاری تشکیل دهد. این هیأت باید از بین شرکا انتخاب شود. بنابراین در شرکت های با مسئولیت محدودی که تعداد شرکای آن 12 نفر یا کمتر است انتخاب هیأت نظار اختیاری است.

54-هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکا آن بیش از 12 نفر باشد باید هیأت نظاری تشکیل دهد. این هیأت باید از بین شرکا انتخاب شود. بنابراین در شرکت های با مسئولیت محدودی که تعداد شرکای آن 12 نفر یا کمتر است انتخاب هیأت نظار اختیاری است.

55-برخلاف شرکت سهامی که آورده غیرنقد با اسناد مالکیت آن باید نزد بانک تودیع شود در شرکت با مسئولیت محـدود آورده به مدیرعـامل شرکت تسلیم می شود .

56-تصمیم‌گیری در خصوص انحلال شرکت باید با موافقت دارندگان بیش از نصف سرمایه شرکت صورت گیرد.

57-در سه شرکت تعیین مـدیر از بیـن شـرکا الزامی نیست:  نسبی+ مسئولیت محدود+ تضامنی

58 موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود :

* اگر موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده، انجام شده یا انجام آن موضوعاً منتفی شود.

* درصورتیکه مدت شرکت منقضی شده و شرکا آن را تمدید نکرده باشند.

* در صورت ورشکستگی شرکت.

* تصمیم عده ای از شرکا که بیش از نصف سرمایه شرکت را داشته باشند.

* اگر نیمی از سرمایه شرکت به واسطه ضررهای وارده از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و سایر شرکا سهمی را که در صورت انحلال به وی تعلق می گیرد به وی پرداخت نکرده و او را از شرکت خارج نکرده باشند.

* درصورت فوت یکی از شرکا به شرط آنکه در اساسنامه به انحلال شرکت در اثر فوت شرکا تصریح شده باشد.

59-طلبکـاران این شرکت و افـراد ذینفع برخـلاف شرکت‌هـای سهامی یا شرکت های شخصی و شرکت های مختلط حق تقاضای انحلال شرکت را ندارند.

60-در شرکت تضامنـی شرکا حق رقابت با شرکت را (بدون اجازه سایر شرکا)تحت هیـچ عنوانی ندارند ولی در سایر شرکت‌های تجاری مانند مسئولیت محدود، منعی برای رقابت شریک با شرکت وجود ندارد . فقط در شرکت‌های سهامی عام و خاص صرفاً رقابت اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل با شرکت ممنوع است و اگر رقابت آنها موجب ورود زیان به شرکت شود باید آن را جبران کنند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا