اقتصاد ایران

افزایش ۱۲‌درصدی صادرات معدنی

صادرات بخش معدن در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال‌قبل بیش از یک‌میلیارد دلار افزایش داشته‌است. بررسی صادرات بخش معدن در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲با مدت مشابه سال‌گذشته حاکی از افزایش ۱۲‌درصدی از لحاظ وزنی و ۳۵‌درصدی به لحاظ وزنی است. در ۱۰ ماهه سال‌۱۴۰۲ ارزش صادرات معدن ۹۸۷۵‌میلیون دلار به وزن ۳۸۷۶۳‌هزار‌ تن بوده‌است.

افزایش یک‌درصدی صادرات صنایع معدنی فلزی

بررسی صادرات صنایع معدنی فلزی حاکی از آن است که بیشترین صادرات این بخش مربوط به ترتیب مربوط به شمش فولادی به ارزش ۳۰۵۹‌میلیون دلار و وزن ۶۳۱۴‌هزار تن، محصولات طویل فولادی به ارزش ۱۲۹۴‌میلیون دلار و وزن ۲۵۳۵‌هزار تن، سایر صنایع معدنی فلزی به ارزش ۱۲۹۳‌میلیون دلار به وزن ۵۵۸‌هزار تن، شمش آلومینیوم به ارزش ۶۲۲‌میلیون دلار و وزن ۲۸۳‌هزار تن، کاتد مس به ارزش ۵۸۰‌میلیون دلار و وزن ۷۰‌هزار تن، شمش روی به ارزش ۲۳۷‌میلیون دلار و وزن ۱۳۴‌هزار تن، آهن اسفنجی به ارزش ۳۱۹‌میلیون دلار و وزن ۱۲۹۷‌هزار تن، محصولات تخت فولادی به ارزش ۲۴۶‌میلیون دلار و وزن ۳۸۴‌هزار تن، فروآلیاژها به ارزش ۱۳۱‌میلیون دلار و وزن ۷۸‌هزار تن، لوله و پروفیل فولادی به ارزش ۱۱۸‌میلیون دلار و وزن ۱۷۹‌هزار تن، شمش سرب به ارزش ۴۶‌میلیون دلار و وزن ۲۲‌هزار‌تن بوده‌است که در مجموع صادراتی به ارزش ۸۰۴۵‌میلیون دلار و به وزن ۱۱۸۵۴‌هزار‌تن را در این بخش رقم‌زده است. سهم جمیع صنایع معدنی از کل صادرات ۱۰ ماهه ۱۴۰۲، ۱۹.۹ درصد بوده‌است.

مقایسه آمار صادرات این بخش با ۱۰ماهه مشابه سال‌۱۴۰۱ که حاکی از صادرات ۷۹۵۲‌میلیون دلار صنایع معدنی فلزی به وزن ۱۰۵۶۵‌هزار‌تن بوده‌است، نشان می‌دهد صادرات از لحاظ ارزشی ۹۳میلیون دلار و از نظر وزنی ۱۲۸۹‌هزار‌تن افزایش داشته‌است. به‌این‌ترتیب از لحاظ ارزش یک‌درصد اما به لحاظ وزنی ۱۲‌درصد صادرات ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته افزایش نشان می‌دهد.

در این بخش شمش فولاد سهم ۷.۶‌درصدی، محصولات طویل فولادی سهم ۳.۲‌درصدی، سایر صنایع معدنی فلزی سهم ۳.۲‌درصدی، شمش آلومینیوم سهم ۱.۵‌درصدی، کاتد مس سهم ۱.۴‌درصدی، شمش روی سهم ۰.۸‌درصدی، آهن اسفنجی، سهم ۰.۸‌درصدی، محصولات تخت فولادی سهم، ۰.۶‌درصدی، فروآلیاژها سهم۰.۳‌درصدی، لوله فولادی و پروفیل سهم ۰.۳‌درصدی، شمش سرب سهم ۰.۱‌درصدی از صادرات ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ داشته‌‌‌‌‌اند. به‌این‌ترتیب بیشترین صادرات معدنی شمش فولادی بوده‌است.

افزایش ۱۶‌درصدی صادرات صنایع معدنی غیرفلزی

بررسی آمار صادرات صنایع معدنی غیرفلزی در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ حاکی از از صادرات ۳۰۰‌میلیون دلاری کاشی و سرامیک به وزن ۳۷۳۸هزار تن، سنگ ساختمانی به ارزش ۱۶۸‌میلیون دلار و وزن ۱۲۶۷هزار تن، کلینکر به ارزش ۱۶۷‌میلیون دلار و وزن ۷۱۷۳‌هزار تن، سایر صنایع معدنی غیرفلزی به ارزش ۱۶۵‌میلیون دلار و وزن ۷۰۵‌هزار تن، سیمان به ارزش ۱۴۵‌میلیون دلار و وزن ۴۵۴۸‌هزار تن، شیشه ساختمانی به ارزش ۷۲‌میلیون دلار و وزن ۳۶۲‌هزار تن، چینی بهداشتی به ارزش ۴۲‌میلیون دلار و وزن ۴۹‌هزار‌تن است. در مجموع صادرات این بخش در ۱۰ماهه امسال، ۱۰۵۸‌میلیون دلار به وزن ۱۷۸۴۱‌هزار‌تن بوده‌ که سهم ۲.۶‌درصدی از کل صادرات ۱۰ ماهه را داشته‌است.

مقایسه آمار صادرات این بخش با سال‌گذشته حاکی از آن است که صادرات ۱۰ ماهه امسال نسبت به صادرات ۹۱۵‌میلیون دلاری به وزن ۱۶۶۶۹‌هزار‌تن ۱۰ ماهه ۱۴۰۱، از لحاظ ارزشی، ۱۴۲‌میلیون دلار و به لحاظ وزنی ۱۱۷۲‌هزار‌تن افزایش داشته‌است.‌درصد تغییرات این بخش نیز نشان می‌دهد صادرات صنایع معدنی غیرفلزی در ۱۰ ماهه امسال ۱۶‌درصد از لحاظ ارزشی و ۷‌درصد از لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته افزایش داشته‌است. در این بخش کاشی و سرامیک سهم ۰.۷‌درصدی، سنگ ساختمانی، سهم ۰.۴‌درصدی، کلینکر سهم ۰.۴‌درصدی، سایر صنایع معنی غیرفلزی سهم ۰.۴‌درصدی، سیمان سهم ۰.۴‌درصدی، شیشه ساختمانی سهم ۰.۲‌درصدی و چینی بهداشتی سهم ۰.۱‌درصدی از صادرات ۱۰ ماهه داشته‌است.

افزایش ۹۴‌درصدی صادرات بخش معدن

صادرات بخش معدن در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ شامل سنگ و کنسانتره آهن به ارزش ۱۵۲۲‌میلیون دلار به وزن ۱۶۵۲۱‌هزار تن، سایر معدن به ارزش ۳۲۴‌میلیون دلار به وزن، ۶۰۶۴‌هزار تن، سنگ و کنسانتره مس به ارزش ۱۰۹‌میلیون دلار به وزن ۱۰۴‌هزار‌تن بوده‌است. در مجموع صادرات این بخش ۱۹۵۵‌میلیون دلار به وزن ۲۲۶۸۹‌هزار‌تن بوده‌ که سهم ۴.۸‌درصدی از کل صادرات در این مدت را شامل شده‌است.

مقایسه صادرات این بخش با مدت مشابه سال‌گذشته و صادرات ۱۰۰۸‌میلیون دلاری به وزن ۱۱۵۳۰هزار‌تن طی ۱۰ماهه ۱۴۰۲حاکی از افزایش ۹۴۷‌میلیون دلاری و ۱۱.۱۵۹‌هزار تنی است. به‌این‌ترتیب‌درصد صادرات این بخش به لحاظ ارزشی ۹۴‌درصد و به لحاظ وزنی ۹۷‌درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این بخش سنگ و کنسانتره آهن سهم ۳.۸‌درصدی، سایر معدان سهم ۰.۸‌درصدی و سنگ و کنسانتره مس سهم ۰.۳‌درصدی از کل صادرات ۱۰ماهه داشته‌است.

منبع: دنیای اقتصاد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا