یادداشت

آینده زندگی، اقتصاد و انـسـان در سـایــه هــوش مـصنـوعـی

میثم ایران پناه دکتری علوم شناختی (مطالعه مغز و ذهن) و مدرس دانشگاه: الیـور توئیست در رمـان معـروف چارلز دیکنز می گوید: “هیچ وقت کسی تشویقم نکرد. کسی دستم را نگرفت. تـر و خشکم نکرد و هرگـز نگفت دوستم دارد؛ امید برایم واژ های غریب بود. چه برسد به عبارت امید به آینده! کدام آینده؟ به یاد می آورم روزهایی را که خیلی بچه بودم ولی مثل همه مردم مجبور بودم کار کنم.”

انقلاب صنعتی و اثرات آن تعریف متفاوتی از زندگی، اقتصاد و انسان را رقم زد. چارلی چاپلین 2023 : در آن زمان ماشین های عظیم فاقد هر گونه احساسی به نحوی زندگی بشر را با سرعتی وصف ناشدنی، دستخوش تغییر کرد، که مردم آن زمان فقط می توانستند به بقای فیزیکی خود بی اندیشند، یا هنرمندانی مانند چارلی چاپلین در سایه هنر خود فریاد عدم اطلاع انسان از این دنیا را به تصویر بکشند.

درک آینده و برنامه ریزی برای آینده هر روز با تغییراتی خاموش تر از انقلاب صنعتی پررنگتر می شود، اگر آن زمان در حین فیلمبرداری عصر جـدید به چـارلی چاپلیـن می گفتید، که در آینده بر روی جلد مجله ای بـا کامپیوتـر IBM بـا نوشتـه در خـواست اطلاعات خواهی بود، پاسخ می داد: شوخی شما از چه جنسی است؟ ولی شوخی شما با چاپلین هم ورای تصور این موضوع بود، که امروز شما می توانید به عنوان مشاور با هوش مصنوعی به نام چاپلین در خصوص آنالیز کسب و کار خود گفتگو کنید.

پرسش انسان حـال پـرسـش همیشگـی انسـان مطـرح می شود: فاصله من از نابودی چقدر است؟

انسان در طول حیاتش بر روی کره زمین ابزارهای گوناگونی برای حل مسئله فاصله از نابودی ساخته است، مانند ساعت. اما این بار پرسش و حجم تنظیم راهبرد برای ساخت ابزاری متفاوت با هر زمان دیگری متفاوت است. نیاز به دیدن تصویر جهان در آینده بیشتر از هر زمان دیگری در تصمیم گیری های بشر امروزی خود نمایی می کند.

تصویر آینده بـا توجه به رونـدهای حال حاضـر دنیـا، رویـدادهای شکل گرفته در سایـه هوش مصنوعی بیشتر شغل های موجود را بی مصرف می کند. (موج بیکاری بسیار وسیع تر از انقلاب صنعتـی) همچنیـن با افزایش پردازش هـای صورت گرفتـه توسط هوش مصنوعی بازی در زمین اقتصاد به محدوده ثـانیه ها و میلـی ثانیه ها خواهـد رسید، تصمیم گیری با سرعت بیشتر و با نگاهی کاملاً آینده نگاری شده بقای افراد را تضمین خـواهد کرد.

مـوج اقدامـات در راستای خلق مگا تـرندها با سرعتی تصاعدی در جهان افزایش خواهد یافت. معنی حمل و نقل کامل دگرگون خواهد شد و مرزهای کره زمین به جهان ناشناخته کاملاً باز می گردد. تصورات انسان از مفهوم مواد غذایی دگرگون گشته و بسیاری از صنایع غذایی روندهای تولید طبیعی را با روندهای مصنوعی جایگزین خواهند کرد.

هنـر و هنرمند کاملاً با مفاهیم نوینی در آمیخته و مفاهیم قضایی زیر و رو خواهد شد. در این میان با تمامی این تغییرات مفهوم زندگی به دلیل تغییرات روندها و ایجاد رویدادهای با ضریب تغییر ثانیه ها دائماً در حال تغییر خواهد بود. سرعت در این دنیا حرف اول و آخر را برای حفظ بقا خواهد زد.

می خواهم … گوشه ای از تصویر آینده در کنار تجربه از گذشته پرسش نهایی را در اختیار ما قرار می دهد: با این سرعت و دگرگونی تمامی مفاهیم در زندگی، اقتصاد و انسان، مهارت آینده برای افزایش فاصله انسان از نابودی چیست ؟ پاسخ به این پرسش با توجه به عملکرد پردازش مغز انسان از محرک ها بسیار ساده است، پاسخ پرسش مهارت مفاهیم کلامی و غیر کلامی است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا