یادداشت

میـزان اثـر مالیات بر بـانک های ایـران (قسمت پنجم)

زهرا فرجی پور دانشجوی دکتری حسابداری:

نتیجه گیری

وضع مالیات بر شرکت در شفافیت بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.ذخایر زیان وام به طور مثبت با نرخ مالیات بر درآمد شرکت ارتباط دارد، در حالی که ذخایر زیان وام می تواند برای اهداف مالیاتی کسر شود. میزان افول پرتفوی وام جاری و آینده در ذخایر زیان وام یکی می شوند که نرخ مالیات بر درآمد شرکت را افزایش می دهد در حالی که ذخایر زیان وام عمومی می تواند برای اهداف مالیاتی کسر شود.

ریسک پرتفوی وام به طور مثبت با نرخ مالیات بر درآمد شرکت ارتباط دارد، در حالی که ذخایر زیان وام می تواند برای اهداف مالیاتی کسر شود.

پیشنهادات

به سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود که هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در کنار سایر متغیرهای مالی به میزان شفافیت اطلاعاتی توجه نموده و آن ها را در مدل های تصمیم گیری خود لحاظ نمایند.

اگر فعالان بازار مالی به اطلاعات به موقع و معتبری دسترسی داشته باشند که آنها را قادر به ارزیابی فعالیت های یک بانک و ریسک های موجود در آن فعالیت ها بنماید؛ آنها می توانند از تلاش های ناظران بانکی حمایت نمایند. برای دستیابی به این هدف، بانک ها و ناظران بانکی باید اطمینان یابند که افشاهای مناسبی به عمل آمده است.

برای دستیابی به شفافیت، یک بانک می بایست در گزارش های مالی و دیگر افشاهای عمومی خود، اطلاعات به موقعی را در خصوص عوامل اصلی فراهم آورد، عـواملی که بـر روی ارزیابی فعـالان بـازار از موقعیت بـانک ها تأثیـر می گذارند.

به منظور بهبـود افشا در صورت های مالی بانک ها به حسابرسان پیشنهـاد می شود در رسیدگی های خود از افشای تسهیلات اعطایی، میزان رعایت سایـر موارد افشـا در صورت های مالـی نمونه را مورد بررسی قرار داده و بانک ها را ملزم به افشای کامل اطلاعات کنند.

یک واحد مستقل بنام مدیریت ریسک تحت نظر مدیر عامل بانک تأسیس گردد که همواره وضعیت ریسک بـازار را گزارش کرده و به دنبال راه هایی برای مدیریت و کاهش آن باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا