یادداشت

میـرکت و شتـر مرغ، پاسخ سرمایه گذاران در زمــان اخـتــلال

میثم ایران پناه، دکتری علوم شناختی (مطالعه مغز و ذهن) و مدرس دانشگاه:

افسانه چنین می گوید: شتر مرغ ها برای جلوگیری از خطر سر خود را در شن پنهان می کنند، اما در اقتصاد شناختی به رفتار سرمایه گذاران در راستای ایجاد مانع در زمان اخبار منفی اطلاق می شود. به زبان ساده تر انکار اخبار منفی است. گالای و سید استادان دانشگاه اورشلیم در زمـان بـررسـی رفتـار سـرمـایـه گـذاران بـازار بورس بـه ایـن نتیجـه دست یافتنـد، که در زمانیکه سرمایه گذار بازار را در مـوقعیـت بـد ارزش گـذاری مـی کنـد، از بـررسی اخبـار بـازار و موقعیـت سرمـایـه خود دوری می کنند.

آسایش بی توجهی

انسان ها در مواجه با هر محرکی که اختلال ارزش گذاری شود، سه رفتار با سه هدف به عنوان پاسخ نشان می دهند. حمله، انکار و فرار. هدف حمله، تغییر شرایط، انکار، حفظ شرایط و فرار، عقب نشینی است. در اثر شتر مرغ انسان انکار را با هدف حفظ شرایط انجام می دهد، ابزار دستیابی به این موضوع آسایش بی توجهی نام دارد. این آسایش در صورت شکل گیری ثبات در محیط هزینه انسان را کاهش می دهد.

بدون گزارش ریسک را، نسبت به مواردی که دارای مشخصـات بـازده ریسـک مشابـه امـا بــا ریسک هایی که مرتباً گزارش دارد، انتخـاب کند. در این حالت افراد برای دستیابی به آسایش بی توجهی پول پرداخت می کنند. اثر میرکت با این حال تحقیقات دیگری نشان داد که هـیچ تـلاش قـابـل تـوجـهـی از سـوی توجهی از سوی سرمایه گذاران برای نادیده گرفتن یا اجتناب سرمایه گذاران برای نادیده گرفتن یا اجتناب از اطلاعات منفـی در مـوقعیـت بـد بـازار مشـاهـده نمی شود. در عوض، آنها دیدند که “سرمایه گذاران نظارت بر پرتفوی خود را به دنبال بازده مثبت و منفی روزانه بازار افزایش می دهند، و بیشتر شبیه به میرکت های بسیار هوشیار رفتار می کنند تا شتر مرغ های سر در شن”. آنها به این پدیده لقب ” اثر میرکت” دادند. اثر میرکت در اصل دو پاسخ حمله و فرار است.

میرکت یا شتر مرغ

اگر از شما سوال شود، که می خواهید در بازار، میرکت یا شتر مرغ باشید، انتخاب شتر مرغ دور از ذهن است. رفتار میرکت در بازار اثر جانبی مرحله ای مهم در انتخاب پاسخ به اختلال است. در گام های نخست یک سرمایه گذار باید درک عمیقی از رفتار سرمایه گذاری در بازار اما در بـازارهای مالی سبـب مـی شـود که سرمایه گذار، سرمایه گذاری های مالی داشته باشد. سرمایه گذاری در اقتصاد شناختی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده ماده، انـرژی و حمـل و نقـل بخشـی بـا عنـوان شرط بندی بر روی اختلال بازار دارد.

در سرمایه گذاری بر روی اختلال فرد با پیش بینـی مختـل شدن یک بـازار دست به سرمایه گذاری می زند، معروفترین نمونه این سرمایه گذاری توسط مایکل بری در بازه سال های 2007 تا 2010 است، او بر اختلال در بازار مسکن سرمایه گذاری کرد. نکته مهم در خصوص سرمایه گذاری های بری استفاده از حاشیه امنیت با رویکرد سنتی آن است.

پس از درک سرمایه گذاری برای رویکرد اختلال در بازار و آغاز تفکیک دلایل افزایش سرمایه فرد وارد مرحله بعد میرکت می شود، در این مرحله افراد متوجه خواهند شد، بیشتر مواردی که با عنوان سرمایه گذاری به افراد معرفی می شود، با رویکرد امید به ایجاد و وجود اختلال در آینده آن بازار است. به همین دلیل در این مرحله درک عمیقـی از سبـد گردانـی اقتصادی ایجاد می گردد.

آرزوی شتر مرغ

با نزدیک شدن به فضای میرکت ها عموماً افراد آرزوی افزایش بازی شتر مرغ ها را در ذهن دارند، دلیل این موضوع آن است که در بازاری که اختلال رخ می دهد، بخش عظیمـی از منفعتـی که عـایـد میرکـت ها می شود را شتر مرغ ها با رفتارشان ممکن می سازند. همچنین شتر مرغ ها صف های طولانی خرید و فروش در بازار را با یک خبر ممکن می سازند، و همانطور که گفته شد همه این موارد هزینه آسایش بی توجهی است.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا