یادداشت

عملکرد کاروان اعزامی بـه هانگژو با یک پیـام تـوجیه نمـی شود!

صدور کارنامه برای قبولی ها و مردودی ها!

محمد رضا نصرالله زاده دبیر انجمن مدیران رسانه ای ورزش ایران:

سرانجام تب و تاب بازی‌های آسیایی هانگژو فروکش کرد و حالا چنین به نظر می رسد که بایـد از این پس منتظر بـررسی عملکـرد رشته‌های موفق و ناموفق توسط دستگاه‌های مسئول بود! اما گویـا خیلی از فدراسیون های ناموفق از این زمان ایجاد شده می خواهنـد بنفع خود استفاده کرده و هر اتفـاقی را به خود نسبت دهند.

در این گیرودار فدراسیون های ناموفقی مانند فدراسیون سوارکاری، تیراندازی، بدمینتون، جودو، تیروکمان، هندبال، فوتبال، بسکتبال، تکواندو، شنا و شیرجه، دوچرخه سواری و ….. بعضاً چنان تلاشی را آغاز کرده‌اند، تا شاید بتوانند نشان دهند که هیچ اتفاقی نیفتاده است و از هـر موردی هم به نفـع خود سوء استفاده می‌کنند!

مثلاً عنوان می‌شود که معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانـان برای استقبـال از عملکـرد موفـق سوارکاران به فـرودگاه رفتـه است! البتّه آن موفقیتی که برای ما و مردم تعریف کرده اند معنایش با آن چیزی که دوستان در فدراسیون سوارکاری از آن استفاده می‌کنند، خیلی فرق می‌کند! فوتبالی‌ها هم که فعلاً سکـوت اختیار کـرده و همـه چیـز را به گـذشت زمـان مـوکـول کرده‌اند!

البتّه شرایط رشته‌های ناموفق دیگر هم چندان بهتر از این دو رشته نیست و ایـن می رساند که بسیاری از رشته‌های اعزامی به هـانگـژو انتظارات را بـرآورده نکـرده‌انـد و چنانچه درخشش کُشتی‌گیران در روز آخر نبود، قطعاً شرایط با امروز تفاوت‌های بسیاری داشت! باخت امیدهای فوتبال به هنگ کنگ اگر نامش فاجعه نیست، پس چیست؟ شکست بدمینتون بازان ایرانی به نمایندگان لائـوس و کامبـوج چه معنایی می‌دهد؟

چه توجیهـی برای عملکـرد اسفبـار تیرانـدازان کشورمان می توان داشت و ….. بپذیریم که در ورزش هنوز وابسته به کُشتی و برخی از رشته رزمی نظیر کاراته و ووشو هستیم و همین وابستگی‌ها هم باعث شده تا بعضاً رؤسای فدراسیون‌های این رشته‌ها، خود را تافتۀ جدا بافته دانسته و همواره طلبکار این ورزش بیمار باشند! که نمونه‌های آن را هم، همۀ ما دیده و می بینیم! در این روزهای بی خبری، اینکه بسیاری از فدراسیون‌های ما عملکرد نامناسبی داشته اند را چه کسی باید پاسخگو باشد؟

کدام معاونت در این خصوص باید خود را مقصر بداند؟ کدام اداره کل باید در این خصوص جوابگوی مردم باشد؟ و …. برای اطلاع بهتر از عملکرد کاروان ورزش ایران در بازی‌های آسیایی هانگژو نگاهی مقایسه‌ای به بازی‌های آسیایی 2018 اندونزی انداخته و تفاوت‌ها را با آمار بازگو خواهیم کرد.

* تعداد ورزشکاران اعزامی به رقابت‌های آسیایی اندونزی 378 ورزشکار بود که این تعداد نسبت به هانگـژو (289 ورزشکار اعزام شده) یک تفاوت 89 نفره را نشان می دهد.

* 20مدال طلا، 20 مدال نقره، 22 مدال برنز و 62 مدال در مجموع حاصل عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی اندونزی بود، که در مقایسه با هانگژو که 13 مدال طلا، 21 مدال نقره، 20 مدال برنز و 54 مدال در مجموع بدست آمد یک تفاوت 8 عددی را نشان می دهد!

* کاروان اعزامی ایران در بازی‌های آسیایی 2018 اندونزی به مقام ششم در بین دیگر کشورهای شـرکت کننده دست یـافت. اما کاروان اعزامی ایران در هانگژو به مقامی بهتر از هفتمی دست پیدا نکرد تا یک نزول یک پله ای را تجربه کرده باشد.

* در رقابت‌های آسیایی اندونزی 12 رشته موفق به کسب مدال طلا شدند، که در مقایسه با بازی‌های آسیایی هانگژو 4 رشته بیشتر را نشان می دهد.

* کاروان اعزامی ایران در بازی‌های آسیایی 2018 اندونزی به مقام ششم در بین دیگر کشورهای شرکت کننده دست یافت. اما کاروان اعزامی ایران در هانگژو به مقامی بهتر از هفتمی دست پیدا نکرد تا یک نزول یک پله ای را تجربه کرده باشد.

* در رقابت های آسیایی اندونـزی 12 رشته موفق به کسب مدال طلا شدند، که در مقایسه با بازی‌های آسیایی هانگژو 4 رشته بیشتر را نشان می دهد.

* طلایی های 2018 اندونزی

کشتی آزاد (3 طلا)، کشتـی فرنگـی (2 طلا)، ووشـو (2 طلا)، کـاراتـه (2 طلا)،تـکوانـدو (2 طلا)، وزنـه بـرداری (2 طلا)، دوومیـدانی (2 طـلا)، کـوراش (1 طـلا)، سنگنوردی (1 طلا)، تیم ملی کبدی (آقایان)، تیم ملی کبدی (بانوان)، تیم ملی والیبال

*طلایی های 2022 هانگژو

کشتی آزاد (3 طلا)، کشتی فرنگی (2 طلا)، ووشـو (2 طلا)، کاراتـه (1 طلا)، دوومیـدانی (1 طلا)، کوراش (1 طلا)، سنگنوردی (1 طلا)، تیم ملی کبدی (آقایان)، تیم ملی کبدی (بانوان)، تیم ملی والیبال

*نقره ای های 2018 اندونزی

ووشو (4 نقره)، کاراته (3 نقره)، تکواندو (3 نقره)، وزنه برداری (1 نقره)، دوومیدانی (1 نقره)، کوراش (1 نقره)، قایقرانی (4 نقره)، شمشیر بازی (1 نقره)، جودو (1 نقره)، تیم ملی بسکتبال

*نقره ای های 2022 هانگژو

کشتی آزاد (2 نقره)، کشتی فرنگی (2 نقره)، ووشو (4 نقره)، تکواندو (3 نقره)، وزنه برداری (1 نقره)، دوومیدانی (1 نقره)،کوراش (3 نقره)، قایقرانی (2 نقره)، ژیمناستیک (1 نقره)، اسکیت (1 نقره)، تیم ملی کبدی (آقایان)

*برنزی های 2018 اندونزی

کشتی آزاد (1 برنز)، کشتی فرنگی (2 برنز)، کاراته (3 برنز)، تکواندو (2 برنز)، وزنه برداری (1 برنز)، کوراش (2 برنز)، قایقرانی (3 برنز)، شمشیر بازی (1 برنز)، جودو (1 برنز)، تیراندازی (2 برنز)، بسکتبال 3 نفره (1 برنز)، تنیس روی میز (1 برنز)، واترپلو (1 برنز)، پنچاک سیلات (1 برنز)

*برنزی های 2022 هانگژو

کشتی فرنگـی (1 برنز)، ووشـو (1 برنز)، کاراتـه (2 برنز)، تکوانـدو (5 برنز)،کـوراش (0 1 برنز)، قایقرانی (3 برنز)، شمشیربازی (2 برنز)، تیراندازی (1 برنز)، دوچرخه سواری (1 برنز)، تیم ملی کبدی بانوان

*عملکرد کاروان های ایران در بازیهای آسیایی در ادوار مختلف

1951 :8 مدال طلا، 6 مدال نقره، 3 مدال برنز … مجموع 16 مدال … عنوان تیمی ( سوم )

1958 : 7 مدال طلا، 14 مدال نقره، 11 مدال برنز … مجموع 32 مدال … عنوان تیمی ( چهارم )

1966 : 6 مدال طلا، 8 مدال نقره، 16 مدال برنز … مجموع 30 مدال … عنوان تیمی ( ششم )

1970 : 9 مدال طلا، 7 مدال نقره، 7 مدال برنز … مجموع 23 مدال … عنوان تیمی ( چهارم )

1974 : 36 مدال طلا، 28 مدال نقره، 17 مدال برنز … مجموع 81 مدال … عنوان تیمی ( دوم )

1982: 4 مدال طلا، 4 مدال نقره، 4 مدال برنز … مجموع 12 مدال … عنوان تیمی ( هفتم )

1986 : 6 مدال طلا، 6 مدال نقره، 10 مدال برنز … مجموع 22 مدال … عنوان تیمی ( چهارم )

1990 : 4 مدال طلا ، 6 مدال نقره، 8 مدال برنز … مجموع 18 مدال … عنوان تیمی ( پنجم )

1994 : 9 مدال طلا، 9 مدال نقره، 8 مدال برنز … مجموع 26 مدال … عنوان تیمی ( ششم )

1998 : 10 مدال طلا، 11 مدال نقره، 13 مدال برنز … مجموع 34 مدال … عنوان تیمی ( هفتم )

2002 : 8 مدال طلا، 14 مدال نقره، 14 مدال برنز … مجموع 32 مدال … عنوان تیمی ( دهم )

2006 : 11 مدال طلا، 15 مدال نقره، 22 مدال برنز … مجموع 48 مدال … عنوان تیمی ( ششم )

2010 : 20 مدال طلا، 15 مدال نقره، 24 مدال برنز … مجموع 59 مدال … عنوان تیمی (چهارم)

2014 : 21 مدال طلا ، 18 مدال نقره، 18 مدال برنز … مجموع 57 مدال … عنوان تیمی (پنجم)

2018 : 20 مدال طلا، 20 مدال نقره، 22 مدال برنز … مجموع 62 مدال … عنوان تیمی (ششم)

2022 : 13 مدال طلا، 21 مدال نقره، 20 مدال برنز … مجموع 54 مدال … عنوان تیمی (هفتم)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا