یادداشت

خام فروشی نیروی انسانی

دکتر سید محسن میرصدری رئیس کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران:

بـه اعتقـاد فعالان حوزه‌های دانش‌بنیـان، راهکـار دانش‌بنیان کردن اقتصاد و اشتغـال آفرین شدن شرکت‌های دانش بنیان در گرو تقویت این شرکت‌ها و جلوگیری از خام فروشی در حوزه “نیروی انسانی” و “منابع زیر زمینی” است.

دارایی‌هـای نامشهود بـه رسمیت شنـاخته شـود

دکتر سید محسن میرصدری، رئیس کمیسیون دانش بنیان اتاق ایران و مدیر عامـل شرکت دانش بنیان آزمایشگاههای صنایع انرژی (اپیل)، شرکت‌های دانش‌بنیان را شرکت‌هایی دانست که از دانش، خلق ثروت می‌کنند و گفت: از جمله شاخص‌های این دسته از شرکت‌ها این است که دارایی‌های ناملموس زیادی دارند و پرسنل آنها از میان افراد تحصیل‌کرده هستند و همچنین فعالیت‌های آنها همراه با ارزش افزوده بالایی است.

اگر بخواهیم تولید کشور دانش‌بنیان شود به این مفهوم نیست که ما ماشین آلات را از خـارج خریـداری و اقدام به واردات کنیم؛ چرا که در این صورت نیاز به متخصصان و افراد تحصیلکرده نداریم. میـرصـدری با بیـان اینکـه در تـولیـد دانش‌بنیان نیاز به فناوری، تحقیق و توسعه داریم و باید در لبه فناوری حرکت کنیم، یادآور شد: علاوه بر آن تولید دانش‌بنیان زمانی اشتغال آفرین خواهد شد که بازار مورد نیاز محصولات دانش‌بنیـان فراهـم باشد که بـرای این منظـور دو بـازار “داخلـی” و “صـادراتـی” باید مد نظـر قرار گیرد.

عضو هیأت مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان ایران با بیان اینکه بسیاری از کشورها اقداماتی را برای صیانت از بازار داخل اعمال کرده‌اند، خاطرنشان کرد: کشورهایی مانند آمریکا و یا اتحادیه اروپا مشوق‌هایی را برای خرید داخل در نظر گرفته‌اند. این مشوق‌ها به معنـای حذف رقـابت‌پذیری شرکت‌ها و یا منع واردات برخی از کالاها نیست که انحصار ایجاد کند، بلکه به این معنا است افرادی که اقدام به خرید تولیدات داخل کنند، مشوق‌هایی را دریافت خواهند کرد.

میرصدری پایین نگهداشتن قیمت تمام شده محصولات دانش بنیان را از دیگر راهکارهای اشتغال آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان نام برد و افزود: علاوه بر آن توجه به کیفیت محصولات نیز حائز اهمیت است. موضوع کیفیت محصولات نیز به این صورت حل می‌شـود که بخش خصـوصی در ایـن زمینـه فعـال شود و از سـوی دیگر نهادهایی چون معـاونت علمی و فنـاوری ریـاست جمهـوری و سـازمان ملـی استانـدارد از این شرکت‌ها حمایت کنند.

وی اضافـه کرد: تعریـف نشان ملـی کیفیت، گارانتی و بیمه محصولات دانش‌بنیان در این زمینه‌ می‌تواند موثر باشد ضمن آنکه نیاز داریم بـرای محصـولات دانـش پـایه نشـان بیـن‌المللی بـرای صـادرات تـعـریف شـود و بـرای ایـن منظـور ایـن محصـولات در آزمایشگاه‌های مرجعـی مورد ارزیـابی قرار گـیرد و تـوسط نهـادهایی، گـواهینامه‌های بیـن‌المللـی صادر شود.

مدیرعـامل این شـرکت دانش‌بنیان، اظهـار کـرد: بـا ایـن روش‌هـا اگـر بـتـوانیـم کـالاهای دانش بـنیـان را ارتـقـاء دهیـم و قیـمت تمام شـده را پایین نگهداریم میـل بـه خریـد محصولات دانش بنیان ایرانی در بازار داخل و همچنیـن در بـازارهای جهانی افزایش خواهد یافت. به گفته وی برای اشتغال آفرینی شرکت‌های دانش بنیان، بازار داخلی به تنهایی کافی نیست.

راهکارهای تقویت شرکت‌های دانش پایه

وی به بیان راهکارهای تقویت شرکت‌های دانش‌بنیـان پـرداخت و گفت: طـرح جهـش دانش‌بنیـان ریل‌گـذاری خوبـی برای نهضـت دانش‌بنیان شدن صنعت و اقتصاد کشور ایجاد نموده است.

میرصـدری، راهکار بـی اثر کردن تحریم‌ها و رفع مشکلات اقتصـادی را در گـرو تقویت شرکت‌های دانش بنیان عنـوان کرد و افزود: یکـی از راهـکارهـای تقـویت شـرکت‌هـای دانـش بـنیان ایـن اسـت کـه دارایی‌های نامشهود شرکت‌هـای دانـش بنیـان توسط بـانک‌ها بـه رسمیـت شنـاختـه شـود و این دارایـی‌ها به عنـوان وثیقـه مـورد پـذیـرش قرار گیرد.

عضـو هیأت مـدیـره مجمـع تشکل‌هـای دانش‌بنیان ایران تقویت بیش از پیش صندوق نـوآوری و شکوفایی را از دیگـر راهکارهـای تقویت شرکت‌های دانش بنیان نام برد و یادآور شـد: بـرخـی از حمـایـت‌هـایـی کـه بـرای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شده است، در دسترس همه شرکت‌ها نیست و باید مورد بازبینی قرار گیرد.

میرصـدری یکـی از چالش‌هـای شرکت‌هـای دانـش‌بنیـان را فضـای کار آنـها دانست و در این باره توضیح داد: بسیاری از تولیدکنندگان تمایـل دارند فعالیـت خود را به کشورهـایـی مانند امارات منتقـل کنند؛ چرا کـه این کشور اراضـی رایـگـان و تسهیـلات کـم‌بهـره بـه تولیـد کنندگان ارائـه می‌دهد و این در حالی اسـت کـه شـرکـت‌هـای دانـش‌بـنـیـان در شهـرک‌های صنعتـی بـا صـرف هزینـه‌هـای زیاد مستقر می‌شوند.

جلوی خام فروشی نیـروی انسانی و منابع گرفته شود

وی با تأکید بر اینکه برای تقویت شرکت‌های دانش بنیان لازم است که جلوی هر نوع خام فروشی گرفته شود، گفت: به اعتقاد من دو نوع خام فروشی “نیروی انسانی” و “مواد زیر زمینی و معـدنی” داریـم کـه بـایـد از ایـن منـابـع خـدادادی در جـهـت تـوسعـه اقـتـصـادی بهره برداری کنیم. میرصدری اضافه کرد: یک نوع از خام فروشی ما در حوزه نیروی انسانی است به این معنا که نیروی انسانی تربیت می‌شود ولی با مهاجرت آنها، به آسانی این منابع و ثروت را در اختیار سایر کشورها قرار می‌دهیم. در این شرایط ما به جای آنکه از این سرمایه در جهت تولید بیشتر در کشور استفاده کنیم، آنها را صادر می‌کنیم.

مدیرعامل این شـرکت دانش‌بنیان در حـوزه صنایع انرژی با بیان اینکه منابع زیر زمینی و معدنی به صورت خام صادر می‌شود، اظهار کـرد: این مواد بعـد از آنکـه در سایر کشورهـا تبدیل به محصـول شد ما محصول نهـایی را بـا چنـدین برابـر قیمت بـه کشـور وارد می‌کنیم. این در حالی است که ما باید از این منابع برای تولید محصولات در داخل کشور بهره ببریم تا بتوانیم اقتصادمان را دانش بنیان کنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا